000 : 00 . 000
минуты секунды милисекунды

Настройки

Поведение таймера :

Интерфейс